VÝROČNÁ SPRÁVA
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2021

Svet má za sebou zložitý rok 2021: nestabilita a nižšia predvídateľnosť, nárast napätia, tlak na demokraciu a ľudské i občianske práva, posun svetovej politiky od euroatlantického do ázijsko-pacifického priestoru, pandémia COVID-19, zmeny klímy, migračný tlak.

Zobraziť viac

VÝROČNÁ SPRÁVA

Štyri kľúčové vývojové trendy za rok 2021 podľa ministra Ivana Korčoka

 • Koncepcia podpory ľudských práv a demokracie vo svete.
 • veľvyslanec pre ľudské práva
 • Medzinárodná konferencia k ľudským právam
 • Samit za demokraciu
 • Podpora právneho štátu, boj proti korupcii a investigatívna žurnalistika.
 • záujmom Slovenska je mier a stabilita vo východnej Európe
 • Bezpečnostná stratégia
 • dialóg s Maďarskom
 • východná Európa, Balkán a Blízky východ a severná Afrika

Vedenie ministerstva

Ivan Korčok - minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Martin Klus - štátny tajomník, Ingrid Brocková - štátna tajomníčka

Predhovory

 • minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

 • štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

 • štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

 • minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

 • štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

 • štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

VÝROČNÁ SPRÁVA

1 + 10 hlavných výsledkov slovenskej zahraničnej politiky v roku 2021

Rezort diplomacie sa naučil žiť v pandemickom provizóriu, ktoré bolo sprievodným znakom všetkých činností rezortu. V úzkej súčinnosti s EÚ a jednotlivými rezortmi vlády SR koordinoval aktivity na boj s pandémiou predovšetkým pri spoločnom obstarávaní vakcín a zabezpečení fungovania európskeho digitálneho COVID-19 pasu.

Zobraziť 1 + 10 hlavných výsledkov
 1. 30. výročie Vyšehradskej štvorky (február)
 2. Evakuácia desiatok slovenských i zahraničných občanov z Afganistanu (august)
 3. Medzinárodná konferencia na vysokej úrovni o podpore ľudských práv a demokracie vo svete (október) a menovanie prvého veľvyslanca s osobitným poslaním pre ľudské práva (máj)
 4. Slovenská účasť na virtuálnom Samite za demokraciu (december)
 5. Konferencia o budúcnosti EÚ (KOBE) a Roadshow po 25 mestách Slovenska – komunikácia s občanmi o budúcnosti EÚ a v jej rámci projekt #MYSMEEU
 6. Exportné fórum ako vlajková konferencia MZVEZ SR v oblasti ekonomickej diplomacie (september)
 7. Darovanie 840 700 vakcín proti ochoreniu COVID-19 v hodnote 3,6 milióna eur do ČR, Ukrajiny, Čiernej Hory, Vietnamu, Rwandy, Kene, Arménska a Taiwanu
 8. Digitalizácia a elektronizácia postupov konzulárnej služby pri zabezpečení konzulárnych služieb občanom v zahraničí a komunikácie s krajanmi v pandemickom období
 9. Rok slovenského dizajnu – reprezentatívne uvedenie v Miláne, Jeruzaleme, Haagu a Prahe
 10. Vydanie reprezentatívnej publikácie Slovensko v obrazoch Slovenskej národnej galérie
 1. Tematický Týždeň OSN na Slovensku
 2. Tematický Týždeň žien v diplomacii
 3. Letná škola diplomacie Štefana Osuského
 4. Vytvorenie koordinačnej platformy ústredných orgánov štátnej správy pre oblasť vonkajších ekonomických vzťahov „Tím Slovensko“
 5. Z regiónov do sveta a Inovačné dni — aktívne prepájanie subjektov zo súkromného, verejného a vedecko-výskumného sektora v regiónoch, s cieľom podpory ich internacionalizácie, a prezentácia slovenských technologických spoločností a inštitúcií zahraničným partnerom
 6. Prezentácie zahraničných výstav a spoločenských podujatí k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka ako výraznej osobnosti slovenskej histórie
 7. Goodwill Envoy – udeľovanie ocenení úspešným Slovákom v zahraničí v rámci Dňa slovenskej diplomacie
 8. Analytické dni Svetoslava Bombíka a využitie strategického výhľadu pri definovaní strednodobých priorít zahraničnej a európskej politiky SR
 9. HlbokáOnline – séria interaktívnych online diskusií o zahraničnej politike SR a záujmoch SR v EÚ a vo svete
 10. Koncepcia skvalitňovania systému rozvoja ľudských zdrojov a vytvorenie pozície koordinátora pre postavenie žien, diverzitu a inklúziu a postu poradcu pre etické správanie v štátnej službe na MZVEZ SR

Rok 2021 vo fotkách

Zobraziť celú fotogalériu
Zobraziť celú fotogalériu

VÝROČNÁ SPRÁVA

Rok 2021 v rôznych oblastiach

Zobraziť viac
Zobraziť viac
Zobraziť viac
Zobraziť viac
Zobraziť viac
Zobraziť viac

VÝROČNÁ SPRÁVA

Stiahnite si .pdf formu výročnej správy MZVEZ SR za rok 2021

Výročná správa za rok 2021